...1919-ben bővült a toronyőrök feladatköre, mert a szolnoki katonatanács rendelkezése folytán a római katholikus templom tornyában repülőgép megfigyelő-állomást rendeztek be.

1924 decemberében áthelyezték az őrséget a templom tornyából a magasabb és nyíltabb kilátású Eötvös téri víztoronyba, mert a tűzjelzés nem volt hallható az ekkor már nagy kiterjedésű város minden részében.

A Szolnoki Híradó cikke szerint "egy itteni jó nevű cég, Hevesi Zsigmond és fiai készítették el a jelzőkészüléket, hiszen ma már Szolnokon is meg tudnak ilyesmit csinálni.

Ez méghozzá olyan fényesen sikerült, hogy a víztoronyban alkalmazott sziréna bömbölő hangjait a város minden részében, de még a tanyákon is hátborzonkodva hallgatják.”

1932-ben már szükségtelennek tartották a régi figyelőszolgálat fenntartását: “A múlt időkből reánk maradt ósdi örökség volt a víztoronyban elhelyezett tűzjelző őrség, amelynek tagjai, ha valahol tüzet láttak fellángolni, ilyenkor, tél idején sohasem tudhatták, hogy ház ég-e ott, vagy csak disznót perkelnek”.

Puskás Ede tűzoltóparancsnok előterjesztésére dr. Tóth Tamás polgármester megváltoztatta ezt a rendet, és ezután 29 telefontulajdonos vállalta a tűzjelző szolgálatot, akik arányosan helyezkedtek el a város területén. Házaikat “Itt lehet tüzet jelezni” feliratú táblácskával látta el a tűzoltóság..

Szöveg: Kósa Károly
Forrás: Szolnok Városi Magazin Online