mail: 
Lánczi András 
viztorony@viztorony.hu 
Kistarcsa
Fotó: András 2002
..."Az építkezés kiterjedt az emeletráépítés és a fogdaépítésen kívül egy víztorony építésre - melyhez a szomszéd községtől, Kerepestől kellett megépíteni a teljes vezetékhálózatot, a kerepesi szivattyú házat - valamint a női internáltak épületének tatarozására is...

...A kistarcsai építkezés nagyságrendjét jellemzi, hogy az ingyenes munkaerő ellenére az építési költségek volumene megközelítette a hatmillió forintot és a dolgozók létszáma átlagosan háromszáz fő volt. "...
Fotó: András 2002
Bíró Sándor:
A "Mátrai" Lovagrend
(Egy recski fogoly emlékezései)
Dovin Kft., Budapest, 1989
Fotó: András 2002
Kistarcsáról még ma is sok embernek a volt internálótábor jut eszébe, betonkerítéssel, szögesdróttal, őrtornyokkal, gépfegyverekkel, kutyákkal. Már a második világháború előtt is volt itt internálótábor. A falu testéből szakítottak ki hozzá 18 ezer négyzetmétert.

A Magyar Királyi Államrendőrség toloncosztálya a területen belüre került Ganz-kolóniáról kitelepítette a munkáscsaládokat, és helyüket munkakerülők, csavargók, prostituáltak foglalták el, továbbá politikai felforgató elemek is kerültek ide, például Rajk László 1931-ben.

A háború alatt az öt pavilonban melléjük kerültek a deportálás előtt álló zsidók. 1945 márciusában már a bujkáló nyilasokat gyűjtötték ide, majd még abban az évben rendőrlaktanya lett.
1949-ben megtetszett Péter Gábornak és az Államvédelmi Hatóság rátette a kezét, biztonsági őrizettel, kihallgatószobákkal, szigorított cellákkal. Ide telepítették a Budai Déli Központi Internálótábor (Ma Petőfi laktanya a Budaörsi úton) több ezer foglyát. Újabb épületeket emeltek, a föld alatt is berendezkedtek.

1953-ban a Belügyminisztérium oktatási, kiképzési intézménye lett. Rendőrök, határőrök tanultak itt. 1956 novemberétől átmentileg ismét az állambiztonsági szerveké lett. Aztán folyt tovább az oktatás tiszthelyetteseknek, tartalékos tiszteknek.

1993-tól 1995-ig idegenrendészeti objektum: a rendőri ezred kényszerszállást biztosított benne a világ minden részéről idevetődő, a legkülönbözőbb nemzetiségű átutazó, hontalan, szökött, üldözött embereknek. A tábort 1995-ben bezárták.

Forrás: Kistarcsa és Környéke
terebess.hu/kistarcsa
Főoldal | Lap teteje