mail: 
Lánczi András 
viztorony@viztorony.hu 


Acélszerkezetű víztornyok típusai, főbb jellemzői (1977-ből)
Fotó: András 2002
Fotó: András 2002
Fotó: Farkas István

Kihorgonyzott rendszerű acélszerkezetű víztornyok
A GÖDÖLLŐI KISÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS TAKARMÁNYOZÁSI KUTATÓINTÉZET ISMERETTERJESZTO DIAFILM, 1963 Forrás: http://www.katki.hu
A Gödöllői Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet ismeretterjesztő diafilmje, 1963
Forrás: katki.hu
Forrás: V.T.31.*
1. Víztartály
2. Csőoszlop
3. Üzemi csővezetés
4. Alapozás
5. Elektromos berendezés
Hidroglóbusz állítása az NDK-ban a hatvanas években
Hidroglóbusz
Az acélszerkezetű víztornyok hazai válfajai kezdetben a tároló térfogat kialakításától függetlenül általában kihorgonyzott rendszerűek, a víztorony tároló tartálya a csőoszlopon helyezkedik el.

A csőoszlop gömbcsuklóval kapcsolódik a vasbeton alaphoz.
A tornyokat eldőlés ellen oldalirányban 6 db horgony alaphoz csatlakozó sodronykötél biztosítja.
A torony tároló térfogata és üzemi csővezetéke üveggyapottal, ásványgyapottal, poliuretán vagy polisztirol habbal hőszigetelt.

A tároló térfogat szigetelését csapadék ellen és esztétikai szempontok miatt alumínium lemezzel védik.

A torony vízállásmutatóval és távműködtető berendezésekkel van felszerelve.
A gömbtartályszerű víztornyok, a hidroglóbuszok 50-100 és 200 köbméter tárolótérfogattal rendelkeznek. A tárolótérfogatot nagyságtól függően, 8-14 üzemileg előregyártott gömbszegmensből a helyszínen állítják össze.
Típusjel
Űrtartalom (m3)
Névleges magasság (m)
Tartály belső átmérő (m)
Hg 50-18
50
18
4,8
Hg 50-23
50
23
4,8
Hg 100-18
100
18
6,0
Hg 100-23
100
23
6,0
Hg 100-30,5
100
30,5
6,0
Hg 200-23
200
23
7,4
Hg 200-30,5
200
30,5
7,4
Hidrohenger
A hidrohenger típusok az acélszerkezetű víztornyok "szerényebb családja", a kisebb tárolótérfogat és névleges magasság miatt is. Alapvető eltérés a hidroglóbusszal szemben a vizet tároló tartály formai kialakításában van, amely henger alakú.
Forrás: V.T.31.*
1. Víztartály
2. Csőoszlop
3. Üzemi csővezetés
4. Alapozás
5. Elektromos berendezés
További eltérés az üzemi csővezetés egyszerűbb kialakítása, mely a hidrohenger csőoszlopának teljes keresztmetszettét elfoglalja, így az csak kívül mászható, eltérően attól a néhány régebben gyártott darabtól, amelynek hágcsója nagy átmérőjű csőoszlopban elhelyezett, a hidroglóbuszok mintájára.
Típusjel
Űrtartalom (m3)
Névleges magasság (m)
Tartály belső átmérő (m)
Hh 25-15
25
15
3,6
Hh 30-23
30
23
3,6
Hh 50-23
50
23
3,9

Kihorgonyzás nélküli acélszerkezetű víztornyok
Forrás: Kaposvári Vízművek
AK 200-30 típusú, VÍZGÉP gyártmányú 200 köbméter tároló térfogatú aquaglóbusz a toponári városrészben.
Aquaglóbusz
Az aquaglóbusz 50-100-200 köbméteres tartályméretben készülő kikötés nélküli rendszerű acélszerkezetű víztorony. Eldőlés ellen a vasbeton alaphoz csavarozott talpkarimája védi.

A víztorony hengeres törzséhez erősített, gömbszegmensekből összeállított víztartály felületét alumínium lemezzel fedett hőszigetelő réteg borítja, s védi a tárolt vizet a szélsőséges hőmérsékleti behatásoktól. A törzs belsejében elektromos berendezés, technológiai csővezeték, valamint közlekedő létra található.

Forrás: V.T.31.*
1. Víztartály
2. Csőoszlop
3. Üzemi csővezetés
4. Alapozás
5. Elektromos berendezés
Az aquaglóbusz hőszigetelt töltő-ürítő csővel csatlakozik a hálózathoz.

Az elfagyást beépített elektromos fűtőtest akadályozza meg. A túlfolyócsőbe torkollik a tolózárral ellátott fenékürítő cső is.

Elektromos berendezés a belső és tetővilágításból, fűtőtestből, szivattyú távműködtető kapcsolóból (alsó-felső vízszintnél elhelyezve), valamint villám- és érintésvédelmi földelésből áll.

Az aquaglóbuszt fekvő helyzetben, a földön szerelik össze. A kész tornyot különleges emelőberendezés állítja fel. A munka befejező fázisa a csővezetékek bekötése, csatlakoztatása az elektromos energiaforráshoz, majd az üzembe helyezés.
Az 50 köbméteres aquaglóbuszok tartályrésze készre szerelve, speciális járművel szállítható a felállítás helyére. A nagyobb méretű víztartályok előregyártott gömbszegmenseit a helyszínen hegesztik össze.

A helyszíni technológiai munkák időszükséglete: 1-2 hónap, a torony méretétől és a helyszíni adottságoktól függően.
Típusjel
Űrtartalom (m3)
Névleges magasság (m)
Tartály belső átmérő (m)
Ak 50-18
50
18
4,8
Ak 50-24
50
24
4,8
Ak 100-18
100
18
6,0
Ak 100-24
100
24
6,0
Ak 100-30
100
30
6,0
Ak 200-24
200
24
7,4
Ak 200-30
200
30
7,4
Agroglóbusz
Az agroglóbusz olyan acélszerkezetű víztorony, amely csőoszlopában is tárolható víz, tűzoltás céljából.

Az előző típustól formai kialakításában lényegesen nem különbözik, azonban a gömbtartályon kívül a hengeres csőoszlop is hő-és alumíniumlemez-szigetelt.
Az agroglóbusznál természetesen megtalálható az általános vízállás-szabályzó, vízállásjelző és elektromos berendezés, de mivel a csőoszlopban teljes magasságú víz van, minden szerelvény és vezeték külön, zárt csővezetékben, védőcsőben van elhelyezve.

Egyes tornyoknál a két célra (ivóvíz, tűzoltóvíz) szánt víz közös térben van. Így kiküszöbölik a csőoszlopban hosszú ideig pangó víz fertőződését.

A közös vízterű agroglóbuszok megfelelő vízminőségét, illetve vízmozgását a csövezések célszerű kialakításával biztosítják.
Forrás: V.T.31.*
Sajnos a gyakorlatban sok üzemeltető nem tartja be a negyedévenkénti tisztításokat, fertőtlenítéseket, ily módon a feltöltött tűzoltóvíztérben nem mozog a víz, fertőződik.
Forrás: Vízgépészeti Vállalat: Acélszerkezetű víztornyok...
Agroglóbusz a Monori Állami Gazdaságban
Az eddigiekben ismertetett típusok a célszerűséget tekintették megoldandó feladatnak Elterjedésüket az egyszerű kivitelezési technológia, a gyors létesítés lehetősége, valamint a viszonylag alacsony beruházási költsége segítette.

Kisebb települések, majorok, állami- vagy szövetkezeti gazdaságok, szakosított állattartó telepek elsősorban ma is ezeket a típusokat alkalmazzák, kivéve az agroglóbuszt, melyet a szerény kereslet és a sok szempontból vitatott, törzsben elhelyezett víztérfogat miatt a Vízgépészeti Vállalat gyártmányai sorából törölte.

A típuscsalád továbbfejlesztése azonban a kor igényeinek megfelelően újabb formák kialakítását tette szükségessé. Ezekkel szemben támasztott követelmények - a megbízhatóságon túlmenően - az egyre nagyobb tároló térfogat elérése, az esztétikai szempontok érvényesítése lett.

Az elképzelések megvalósítására az aquahenger, aquatórusz és aquuakehely típusok nyújtottak megfelelő lehetőséget és ezeket a formákat kísérleti jelleggel vasbetonszerkezetekkel kombináltan is alkalmazzák.

Természetesen az ebben rejlő lehetőségek még koránt sincsenek teljesen kihasználva. További kutatások folynak a takarékos anyagfelhasználás és a városkép összhangjának, illeszkedésének megteremtése irányában. Ezek a törekvések újabb megoldások kialakítását fogják megteremteni.
Aquahenger
Az acélszerkezetű víztoronycsalád utóbbi 5 évben kifejlesztett, a kor igényeinek leginkább megfelelő típusai. Három darab csőoszlopon elhelyezett henger alakú víztartályából áll, melyek külön-külön és együttesen is üzemeltethetők.

A korábban ismertetett típusokkal szemben nagyobb előnye, hogy az egységek tisztítása, karbantartása szakaszolással - a folyamatos vízellátás megszüntetése nélkül - megoldható.
Esztétikus, városképbe jól beilleszkedő műtárgy.
Forrás: V.T.31.*
Fotó: Kohán Gábor
Főbb műszaki adatok (Névleges térfogat 3X200 köbméter)
H min (m)
24
30
36
H max (m)
37
43
49
h (m)
13
13
13
M (m)
38,8
44,8
50,8
D (m)
4,6
4,6
4,6
d (m)
1,2
1,2
1,2
Lásd a rajzot...
Fotó: András 2001
Aquatórusz
A körgyűrű-tartállyal kialakított víztornyok esztétikai megjelenése igen kedvező. Gazdaságosságuk főleg nagy térfogatoknál jelentkezik.

Az acéltörzs enyhén konikus, bordázott csőoszlop. Alul a vasbeton alaptesthez csavarokkal rögzített. A toronytörzs felső részén a toronytörzsbe befogott, sugárirányban elhelyezett konzolok támasztják alá az acél víztartályt.
Forrás: V.T.31.*
A toronytörzs magában foglalja a csővezetéket, villamos berendezéseket és a kezeléshez, karbantartáshoz szükséges közlekedő berendezéseket (hágcsó, pódiumok).

A víztartály kör keresztmetszetű körgyűrű, külső felülete hőszigetelt. A víztartályt hengerléssel alakított egyenes alkotójú körgyűrű-cikkekből állítják össze.
Fotó: András 2002
Általában egyedi megrendelésre készül, nagyobb tározó térfogat esetén gazdaságossági szempontból vasbetontörzs kialakítását alkalmazzák. Megjelenése esztétikai szempontból különleges, városképbe jól illeszthető.

Fent:
A donneri 500 köbméter térfogatú víztorony, az aquatórusz.
Főbb műszaki adatok (Névleges térfogat 1000 köbméter)
H min (m)
30
36
H max (m)
35,5
41,5
h (m)
5,5
5,5
M (m)
36
42
D (m)
14
14
Lásd a rajzot...
Aquakehely
A kehely megjelenési formája Magyarországon eddig jobbára helyszínem gyártott vasbeton szerkezetek felhasználásával alakult ki.

A jelenleg alkalmazott építéstechnológiával - a rendelkezésre álló emelő berendezésekkel - acélszerkezetű kivitelben az aquakehely 700 köbméter térfogat nagyságig és 36 m névleges magasságig építhető.

Ennél nagyobb térfogat és nyomómagasság esetén vegyes szerkezetű vasbetontörzsű acéltartály tornyokat építenek.A

toronytörzs a kialakítástól függően hengeres vagy enyhén kúpos kialakítású csőoszlop, amely alul vasbeton alapszerkezethez csavarokkal lehorgonyzott.
Forrás: V.T.31.*
A 700 köbméteres típusoknál a toronytörzs külső hosszanti bordázattal merevített.

A toronytörzs magában foglalja a csővezetékeket, villamos berendezéseket és a kezeléshez, karbantartáshoz szükséges közlekedő berendezéseket (hágcsó, pódiumok).
Fotó: András 2002
A toronytörzs felső részéhez csavaros kapcsolattal csatlakozik a víztartály. A tartály kb. 35 fokos hajlásszögű, felfelé szélesedő csonkakúp, amit szintén kúp alakú tető zár le.

A tartályban kialakított ún. tartályoszlop a víztér megközelítésére szolgál. A tartály külső felülete hőszigetelt.
Főbb műszaki adatok (Névleges térfogat 700 köbméter)
H min (m)
30
36
H max (m)
34,5
40,5
h (m)
4,5
4,5
M (m)
37,2
43,2
D (m)
18,6
18,6
d (m)
4,2
4,2
Lásd a rajzot...

Egyéb hazai gyártású acélszerkezetu víztornyok
Fotó: András 2001
Fotó: András 2001
Forrás: szittyozium.hu
Fotó: András 2001
Fotó: András 2002
Fotó: Albert Péter
A vízellátást szolgáló magastározók kialakítási formája az acélszerkezetekből rendkívül változatos.

A fent említett típusokon kívül más hazai gyártású acélszerkezetű víztornyok, az agroglóbusz típussal azonos üzemelési sajátosságokkal, de eltérő megjelenési formával nagy számban fordulnak elő.
Forrás: V.T.31.*

Legjellemzőbb a 35-50-57-100 köbméteres tárolótérfogatú Superstat, mely buzogány alakú, valamint a Hidrostat, amely henger alakú.

A Superstat tornyokat elsősorban a mezőgazdasági melléküzemek széleskörű kooperációja állítja elő egyedi dokumentációk alapján. Önálló vízszintszabályozással, vízállásjelző berendezéssel nem rendelkeznek.
A Superstat típus rendszerint 75 köbméter maximált térfogattal rendelkezik; főképp mezőgazdasági üzemek vízellátására használják.

Üzembiztos, kevés költséggel létesíthető magastároló. Karbantartási és üzemviteli szempontból közel áll az agroglóbusz típushoz.
*A fenti szöveg és a rajzok a Vízépítőipari Tröszt 31. számú kiadványából származnak.
A kiadvány címe: Acélszerkezetű víztornyok karbantartása.
Megjelent 400 példányban 1977-ben.

Hozzám a Békés Megyei Vízművek egyik kedves munkatársa juttatta el, amiért legalább annyira hálás vagyok, mint a képekért, amiket küldtek.

A HIKO 300 acélszerkezetű víztorny leírása

Specifikáció:

Térfogat: 300 m3;
Vízmagasság: min. 18-30 m között, max.25,4-37,4 m között;
Töltőcső mérete: NA 150

Az acélszerkezetű víztornyokat következő alkalmazási területen lehet használni: lakótelepülések, ipari és mezőgazdasági ivóvizek ellátására, illetve szükséges állandó víznyomás biztosítására.
Előnyei: rövid kivitelezési idő, kis helyigényű, hőszigeteléssel és fűtéssel ellátott, kiforrott és biztonságos konstrukciók. Rendkívül nagy méretválaszték: 10-1000 m3 térfogat, valamint a 2-45 m magasság között bármilyen méret választható a fajlagos költségnövekedés nélkül.

Forrás: Novus 90 Ipari Szövetkezet
Főoldal | Lap teteje

Az acélszerkezetű víztornyok mint más egyéb szerkezetű magastárolók előnye, hogy a fogyasztók vízellátása, a tűzoltóvíz szolgáltatása, elektromos energia kimaradás esetén a tároló tartály térfogatától függő mennyiségben kellő atmoszférikus nyomás mellett biztosított, az időben szélsőségesen változó fogyasztói igények könnyen kielégíthetőek, egyenletes szivattyúzás biztosítható, gazdaságosabban méretezhető a hálózat, a hálózati nyomás kiegyenlítettebb.

Magyarországi gyártású acélszerkezetű víztorony-család három fő csoportja a
- kihorgonyzott rendszerű, a
- kihorgonyzás nélküli
és a
- házilagos gyártású

További érdekességek itt:


Vízügyi Műszaki Gazdasági Tájékoztató
Acélszerkezetű víztornyok [1969]
64 oldal + ábrák