mail: 
Víztorony Baráti Kör 
viztorony@viztorony.hu 


Budapest - XVIII. Fáy utca 2. (Kistext textilgyár)
Forrás: Lőrinci Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény (+)

Kispesti textil-gyár részvénytársaság épülete
Községünk fejlődéséhez nagyban hozzájárult a fenti cím alatt alakult és már április hó elseje óta üzemben lévő új nagy szövőgyár. Egyike a legmodernebb berendezésűeknek.

A gyárat, melyet képben is bemutatunk, Riskó János jóhírű fényképészünk fölvétele után, Popper Testvérek alapították részvénytársasággá, az após: Popper Samu közreműködésével. Elnöke Klein S. Gyula, a Magyar Általános Hitelbank igazgatója, vezetője pedig Popper Adolf.

A gyár igazgatója a kitűnő szakképzett ember: Kubiczek Ferenc, Ismann Oszkár pedig, ki az építésnél vezető volt, jelenleg az iroda főnöke.
Az építést Holczmann Ármin helybeli fakereskedő és építési vállalkozó nyerte el, ki Lehóczky János szentlőrinczi jeles építésszel egyetemben dicséretes szép munkát végzett és a gyönyörű nagy munkát 10 hó alatt befejezte.

Most dolgoznak a külső díszítéssel. Ugyanis a gyár előtt mintegy 30 ezer koronából parkot, kerítést stb. készítenek, ami igen szép benyomást tesz a szemlélőre.

A gyár, mely körülbelül két millió , a koronába került, a legújabb gépekkel van fölszerelve s a mi a fő, legnagyobb részét mind Magyarországon készítették: dinamókat, transzmissziókat stb. van saját villanyfejlesztője, villanyvilágítása, vízvezetéke, fürdője, minden gőzfűtéssel és szellőztetővel van ellátva, szóval: ami csak szükséges, minden van ott. Hát még a rend és a tisztaság! Ez mintaszerű.

Ki kell emelnünk Csecska Jakab kispesti asztalos-mestert, aki az irodába remek irattári emeletes szekrényeket készített.

A kereseti viszonyok jók és jelenleg mintegy 150-200 alkalmazott van, nagyobbrészt kispestiek, tehát nem kell a fővárosba járni, meg délben is hazamehetnek s így a leányok a szülőknél, családjuknál tölthetik szabadidejüket.
Forrás: Lőrinci Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény
Személyzetet, különösen leányokat a szövőgépekhez, minden kéthétben vesznek föl. A szövőgyárakban a főmester Maresch József, aki a személyzettel igen humanus.

Nemsokára nagyobbítva lesz a gyár s a munkálatokat, illetve építkezéseket a jövő hét folyamán kezdik meg. A szép jobboldali emeletes házban van a gyárvezető és az igazgató lakása, a baloldalon pedig, ahol a bejárat is van, a portásnak van igen szép lakása.

Végül a leányoknak is kedveskedünk egy új dallal, melyet munkatársunk ez alkalomra írt.

Szövő-nők dala.
Zakatoló szövőgép
A munka dallama,
E hang nekem a földön
A legszebb ária.

Kispest-Szentlőrinczi Lapok
Társadalmi és vegyestartalmú lap
VII. évfolyam 29. szám
1907 július 21.

Forrás: Lőrinci Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény
Ezt mind-mind Piszi és Süni szerezte. Hát még hány víztorony kerül elő itt Pesten?
Főoldal | Lap teteje | A következő budapesti víztorony