mail: 
Lánczi András 
viztorony@viztorony.hu 


A budafoki víztorony-pályázat 6. sz. pályaműve
Építészeti kialakítás
Alapos építészettörténeti áttekintés után jutottak el a szerzők arra a sajátos gondolatra, miszerint egy olyan építményt tervezzenek, amelynek belső térkialakítása drámai hatással van a belépőre.

A mozgás építészeti megfogalmazása az egész kompozícióra, építészeti koncepcióra meghatározó, azt teljesen átható erővel bír.

A gondolat megjelenése már az építmény elhelyezésénél tetten érhető.
Az épülethez vezető út töretlenül folytatódik a belsőben, majd a várakozó térből egy lépcsősorral indul a belső tér meghódítása, teraszokkal, híddal, olaszlépcsővel izgalmas pihenőkkel, változatosan feltáruló térrészekkel, új nézőpontokkal.

Egy szakaszon még a külső tér is részévé válik, a felfedező útnak, majd a fedett kilátó terasz után, megérkezik a látogató a szépen megfogalmazott tető-teraszra, mely a panoráma teljes és zavartalan befogadására szerkesztett.
Az út valóban szép és izgalmas.
Az építmény funkciója másodlagossá válik, szinte apropó csupán a térjáték, a mozgássor kifejtéséhez.

Ez önmagában nem baj, azonban az már kifogásolható, hogy a víztározó medencék belső kialakítása nem kedvez az alapvető, víztárolási funkciónak.
Az építmény tömegformálása is kulturált, szépek a részletek, de ez sem feledteti azt a tényt, hogy egy kb. 50 méter magas és 50 méter széles test a budafoki fennsíkon bizonyos nézetekből nyomasztóan hat.
Az építmény markáns megfogalmazása miatt jelképszerű, de ehhez az ikonszerű megjelenéshez jobban társítható egy vallási vagy művészeti tárgyú tartalom, kevésbé egy víztározó mérnöki mű!
A pályázat megvételre javasolt.

Szerkezeti kialakítás
A víztorony víztároló medencékből áll, melyek szabálytalan alaprajzú sík vasbeton műtárgyak. A medencében a legmagasabb vízszint 5,86 m.
A szerkezet monolitikusan készül, e.gy. elemek nincsenek alkalmazva.

Főbb mutatók:
Szerkezeti beton: 2800 m3
a.) = 0,93
b.) = 4,42
Tároló kapacitás: 1329 m3 + 1671 m3 = 3000 m3
Az építmény legmagasabb pontja: 46,50 m.
A legnagyobb becsült hosszméret ( nincs megadva sem a terven, sem a leírásban ): 63,0 m.

Statikai számítás
Részletes statikai számítás a műleírásban található.

Hidraulika, vízgépészet
Csőszerelési terv a műleírásban található.

A medencetér szabálytalan alaprajzú rossz hidraulikájú szerkezet sok hegyesszögű holt térrel. A tartályok fenékszintje alatti szinten a vízgépház fölött van a szerelő folyosó, és a szabálytalan alakú külső medencéből 6 db zsompon keresztül történhet a leürítés.

Telepelrendezés
A műleírásban nincs ismertetve.

Forrás: Fővárosi Vízművek
Forrás: Fővárosi Vízművek
A pályázat tárgya a budafoki 3000 m3-es hasznos térfogatú víztorony építészeti kialakítása, környezetbe illesztése, szerkezetének és építési technológiájának meghatározása a kiírásban részletezett feltételekkel.

A pályázat célja, hogy olyan alkotás szülessen, mely egyrészt az FVM Rt. szimbólumává válik, gondolatilag a Céggel azonosítható, másrészt a gyorsan fejlődő környék maradandó építészeti alkotása legyen.

A budafoki víztorony-pályázat leírása és a eredményének értékelése itt olvasható

A maketteket 2002 tavaszán a Camponában és a MEO-ban állította ki a Fővárosi Vízművek.