mail: 
Lánczi András 
viztorony@viztorony.hu 


Vízellátás (részlet)
Dr. Öllős Géza egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora
Budapest, 1987

A víztornyok (magas tározók) szerkezete elméleti megfontolások és a magasabb rendű növényvilág felépítésének tanulmányozásakor kapott megfontolások, analógiák alapján határozható meg. A víztorony célja az, hogy kívánt mennyiségű vizet a terep felett, adott magasságban tározzon. Ezt a célt kielégítő szerkezetük három részből áll:

1. A tározótér (tartály) a virág, a gomba fejrésze, a fa koronája alakjához hasonlít.
2. A tartály tartószerkezete a növény törzsének felel meg.
3. A torony alapja a gyökérzethez hasonlítható.

Az erőtanilag legmegfelelőbb toronyszerkezet általában a nagy magasságban való építés, az építő-felszerelések, a rendelkezésre álló építéstechnológia miatt nem valósítható meg. Ezt a helyzetet a következőkben bemutatott víztorony-típusok jól tükrözik (Márkus, 1984).

[fotók] [++]

Teljesen beállványozott víztornyok

Az oroszlányi 2000 m3-es vasbeton víztornyot szemlélteti. A kontúrvonal forgási hiperboloid. A tartály és a felépítmény súlyát körgyűrű köti össze, ahonnan az erők törésmentesen haladnak a meridiángörbe mentén.

A hiperboloid héjperemét a földszinti födém magasságában körgyűrű tárcsa merevíti. Innen a terhet a változó vastagságú sugárirányú lemezpillérek közvetítik a diagramokkal merevített, körgyűrű alapú szekrényalapokra.

[fotók] [++]

Csúszózsalus építés

A tartószerkezet (törzs) csúszózsaluzattal igen könnyen építhető.
Ez az építési mód nagy magasságban is teljes biztonságot jelent az építőknek. A naponta elérhető 2,5-3,0 m előrehaladási sebesség gyors kivitelezést biztosít.

A torony 500m3-es (MÉLYÉPTERV). A kész törzs belső közepébe – tőle szigetelőréteggel elválasztva – tartórácsra támaszkodva, hagyományos módon betonozzák a vízzáró vakolatú tartályt.

[++]

A metszetből kitűnik, hogy a toronytest 20 cm vastag vasbetonból készül, csaka felső része ablakszerűen áttört (esztétikai szempontból).

A medencezavartalan üzemét biztosító töltővezeték, a fogyasztóvezeték, a túlfolyó- és ürítővezeték kialakítása.

Látható, hogy a vezetékek vízszintes szakaszai az alaptest környezetében acél védőcsőbe helyezendők. Ez az esetleges csőtörés miatt, a víztorony stabilitási viszonyainak biztonsági megőrzése miatt szükséges.

[fotók] [++]

Emelt fejű víztornyok

A törekvés kezdettől arra irányult, hogy a tartályt a helyszínen, kedvező munkakörülmények között lehessen megépíteni és a teljesen kész tartályt a csúszózsaluzattal megépült törzsre támaszkodva lehessen felhúzni, vagy nagyobb teher esetében a törzs folyamatos kiépítése közben ideiglenes támaszokra helyezett hidraulikus berendezéssel lehessen felemelni a törzs tetejére, a helyére.

[++]

Előre gyártott elemekbő épülő víztorony

A szerelő jellegű építés a víztoronyok esetében is jelentkezik.
200m3-es, feszített, előre gyártott vasbeton elemekből épült (Veronától délre levő) víztorony.
A fészek alakú alaptest és a cölöpalapozás kivételével minden elem üzemben előre gyártott elemekből készült.

 

[++]

Magastartály toronyház tetején

A toronyházak legfelső emeleteinek biztonságos vízellátása céljából a merev vázzal rendelkező, a vízzel telt vasbeton tartály súlyát a talajra továbbítani tudó magasházak esetében, a magastartály a toronyház tetejére helyezhető.

Az Algírban létesített magastartály 1000m3-es.
Érsekújváron (Nové Zámky) magasház tetején 1200m3-es ivóvíztározó épült.

A VIZITERV-típusú víztorony-tartály

I. ütem: a fölmunka és a monolit vasbeton alaptest építése.
II. ütem: a bordákkal tagolt törzs csúszózsalus építése, a födémek, acéllépcsők elkészítése.
III. ütem: a terepszinten a törzs körül elhelyezkedő, vasbeton zsalutartó állványra támaszkodó építése.
IV. ütem: a tartály terv szerinti magasságra emelése, helyzetének rögzítése monolit kapcsolattal.
V. ütem: a tartály-födém a csapadék elleni szigetelése és a gépészeti szerelések elkészítése.

[++]
Hidroglóbusz
Acélanyagú víztorony

Az acélszerkezetű víztoronyra példa a hidroglóbusz. Hasznos térfogata 50-100-200 m3. Magasságuk 15-23-32 m. Az alaptest vasbetonból készül. Az acélszerkezetű toronytest az alaptesthez gömbcsuklóval csatlakozik.

A fordított csonkakúpon ülő gömbalakú tartály idomvázas hegesztett acéllemez-szerkezet. A tartályba a vízfelszín felett a toronytestben kialakított szerelőnyíláson keresztül lehet bejutni. A tartály burkolata maratott alumíniumlemez.

A tartály hőszigetelését a hővisszavaerő alumíniumburkolat, valamint a tartály és az alumíniumburkolat közötti szigetelőanyag biztosítja.


Gazdasági szempontból, mintegy 1000m3 tározótér felett a betontörzsű, fémtartályos víztorony építése optimális. Ez esetben a fémtartály belső-külső karbantartása körbenforgó lépcsős állványszerkezetről valósítható meg (Fáy, 1986).

[az acélszerkezetű víztornyokról bővebben itt]
A fenti anyagot a kiskunhalasi PRO AQUA Vállalkozástól kaptam, hálás köszönet!