mail: 
Lánczi András 
viztorony@viztorony.hu 


A budafoki víztorony-pályázat 1. sz. pályaműve
Fotó: András 2002
Fotó: András 2002
Forrás: Fővárosi Vízművek
Építészeti kialakítás
A pályázati kiírás programjának ugyan eleget tesz, ám a tervezett megoldás formailag kiforratlan. A kiírás lényeges feltételének - vagyis hogy a tervezett mű válhasson akár emblematikussá - a kidolgozatlan tervek nem tudtak meggyőzően eleget tenni.

A műszaki leírásból alig nyerhető információ az építési módozatra, illetve tervezett forma fajlagos mutatóira, a megoldás gazdaságosságára vonatkozóan.
Szerkezeti kialakítás
A tervezett torony egy felfelé szélesedő spirál alakú vasbeton építmény.
A torony magja egy 7,0 m átmérőjű csőszerű oszlop, mely a teljes víztorony terhét hordja. A víztározó rész 30 m magasságban nyer elhelyezést.
A spirál alján fut körbe az a folyosó, amely az építmény kilátó jellegét biztosítja.
A tervben fajlagos mutatók nincsenek megadva, nincs gépészeti terv, a tervlapokon kóták, méretek nincsenek.

Statikai számítás
A pályázathoz statikai számítás nincs mellékelve.

Hidraulika, vízgépészet
A vízgépészet csak a műszaki leírásban van röviden megemlítve, gépészeti terv nincs. A pályázat nem ad megoldást a csőkapcsolatok kiépítésére. Hiányosan kidolgozott munka.

Telepelrendezés, közmű, kertészet
A telepről elrendezési terv nem készült.
A wc csoport helye a földszinten, a torony törzsben Mivel gépészeti terv nincs, így csak a kiírásban előírt kívánalmak szerepelnek a gépészeti műleírásban.

A pályázat tárgya a budafoki 3000 m3-es hasznos térfogatú víztorony építészeti kialakítása, környezetbe illesztése, szerkezetének és építési technológiájának meghatározása a kiírásban részletezett feltételekkel.

A pályázat célja, hogy olyan alkotás szülessen, mely egyrészt az FVM Rt. szimbólumává válik, gondolatilag a Céggel azonosítható, másrészt a gyorsan fejlődő környék maradandó építészeti alkotása legyen.

A budafoki víztorony-pályázat leírása és a eredményének értékelése itt olvasható

A maketteket 2002 tavaszán a Camponában és a MEO-ban állította ki a Fővárosi Vízművek.