mail: 
Lánczi András 
viztorony@viztorony.hu 


A budafoki víztorony-pályázat 3. sz. pályaműve
Építészeti kialakítás
A pályamű alapgondolata - a víz tárgyiasult megjelenése - egy hókristály alaprajzú jéghegyben öltött testet. Ez hatja át a pályázatot minden metszetében, szeletében, legyen az vízszintesen vagy függőlegesen felvéve.

Az egységesen végigvitt gondolat önmagában dicsérendő, de jelen esetben a hópelyhek karcsúsága, könnyed részletgazdagsága a tömegformálásban nem érvényesül, a közvetlen környezetére rádőlő, a tájra nyomasztóan ható testet eredményez.

A hókristályok kecsessége, a jégkristályok természetes hasadásból fakadó esetleges, keresetlen formálódása hiányzik a megoldásból.
Maga a metafora is erőltetettnek tűnik.
A budafoki fennsíkon egy 50 méter magas jégkristály legyen tavasz, nyár, ősz vagy tél idegen elemként hatna, még akkor is ha a közvetlen környezetében lévő víztükör (jégtükör) megpróbál identitást kölcsönözni neki.
Az épületbe lépve ez a zavar még fokozódik, hiszen a jéghegy belsejében lévő növényház indokolatlan erőfeszítésének tűnik a Természetvédelmi körzet szomszédságában.

Az egyébként érdekes, kristályos alaprajzi szerkesztés nem kedvez az alapvető funkciónak, a víztározásnak.

A belső ellentmondásokkal küszködő pályamű bizonyos nézeteiből érdekes látványt nyújt, ám ez nem emelte a díjazásra méltó pályaművek sorába.

Szerkezeti kialakítás
Jégkristály szerkezetét alaprajzában is tükröző acél szerkezetű víztárolókból és acélszerkezetű alátámasztásokból álló "víztorony".

Az acélszerkezet fenntartási problémái miatt nem elégíti ki a kiírás feltételeit. A csillag alaprajzú víztartályok hegyesszögű sarkai nem kedveznek a biztos vízcserének. Rossz hidraulikájú medencetér, sok holt térrel mely lehetőséget ad a pangó vizek kialakulására. Az acél tartály nagy és költséges karbantartási igényű. Pályázó az excentrikus terhelésből adódó húzások felvételére cölöpözést javasol. A kiírás mellékletét képező talajmechanikai szakvélemény szerint szikla talaj van, melyben a cölöpözés nehezen oldható meg.
A főbb mutatók a többi pályaművel nem hasonlíthatók össze.
A pályázat tárgya a budafoki 3000 m3-es hasznos térfogatú víztorony építészeti kialakítása, környezetbe illesztése, szerkezetének és építési technológiájának meghatározása a kiírásban részletezett feltételekkel.

A pályázat célja, hogy olyan alkotás szülessen, mely egyrészt az FVM Rt. szimbólumává válik, gondolatilag a Céggel azonosítható, másrészt a gyorsan fejlődő környék maradandó építészeti alkotása legyen.

A budafoki víztorony-pályázat leírása és a eredményének értékelése itt olvasható

A maketteket 2002 tavaszán a Camponában és a MEO-ban állította ki a Fővárosi Vízművek.