mail: 
Lánczi András 
viztorony@viztorony.hu 


A budafoki víztorony-pályázat 14. sz. pályaműve
Fotó: András 2002
Fotó: András 2002
Fotó: András 2002
Fotó: András 2002 (+)
Fotó: András 2002
Fotó: András 2002 (+)
   
Építészeti kialakítás
A pályázó a hagyományoktól eltérő formai megoldást választott. A víztorony formai képzése két részre tagolódik: a szerkezetre és a rajta lévő víztartályra. A pályázó szerint a szerkezetet a fatörzseket szimbolizálja a tartály pedig az őket összekötő lombkoronát. A földszinten a penge falfelületeket önálló képzőművészeti alkotásként lehet felfogni.

A beálló haránt és diagonál elemek élő, zöld falat képeznek, növényzettel és sövénnyel borítottak. A pályázó kísérletet tett arra, hogy az újszerű "kapu" megjelenési formával oldja meg a víztorony motívumot, amit a bíráló bizottság pozitívan értékelt. Formailag ugyan vitathatónak tartotta a medencét tartó lábak között öncélúan elhelyezett pengefalakat és a nyitott lécsőházat. A tájba illesztése is kívánnivalót hagy maga után, mivel a kapu motívum bizonyos nézetből egybefüggő falszerű megjelenést ad. A medence tér tetejének szélső negyede járható korzónak lett kialakítva. A középső része extenzív növényzettel telepített lapostető.

A bíráló bizottság az újszerű megoldások elismerése mellett úgy találta, hogy a javasolt forma továbbgondolásra szorul.

Szerkezeti kialakítás
A víztorony hét kereten támaszkodó medence, középen megosztva. A medencetér sarkai lekerekítettek. A csövezés kialakítása jó, megfelelően biztosítja az áramlást a medenceterekben. A szerkezet a fatörzseket szimbolizálja, a víztartály koronaként ül a szerkezetre.
A szerkezet monolit vasbeton műtárgy, tetőteraszos kialakítással.
2 db szimmetrikus 1500 m3 -es medencetér készül. A lábak és a lift csúszózsaluzattal készül, a medence eredeti magasságban kerül elkészítésre.
Az építmény magassága 39,40 m, szélessége 68,2 m.

Fajlagos mutatók:
A b.) nem értékelhető, az a.) = 1,70, ami a nagy anyagfelhasználásra utal.

Statikai számítás
A műszaki leírásban szerepel.

Hidraulika, vízgépészet
A víz kedvező áramlását terelőfalak és lekerekített sarkok biztosítják.
Gépészeti, csőszerelési terv és műleírás készült.
A telepelrendezés csak vázlatosan az építeszeti helyszínrajzon lett bemutatva, műleírás nincs.

A pályázat tárgya a budafoki 3000 m3-es hasznos térfogatú víztorony építészeti kialakítása, környezetbe illesztése, szerkezetének és építési technológiájának meghatározása a kiírásban részletezett feltételekkel.

A pályázat célja, hogy olyan alkotás szülessen, mely egyrészt az FVM Rt. szimbólumává válik, gondolatilag a Céggel azonosítható, másrészt a gyorsan fejlődő környék maradandó építészeti alkotása legyen.

A budafoki víztorony-pályázat leírása és a eredményének értékelése itt olvasható

A maketteket 2002 tavaszán a Camponában és a MEO-ban állította ki a Fővárosi Vízművek.