mail: 
Lánczi András 
viztorony@viztorony.hu 


A budafoki víztorony-pályázat 15. sz. pályaműve (I. helyezett)
Forrás: Építészfórum.hu
Fotó: András 2002
Fotó: András 2002
Fotó: András 2002
Forrás: Építészfórum.hu
Forrás: Építészfórum.hu
Forrás: Építészfórum.hu
Építészeti kialakítás
A pályamű a hagyományos torony jellegű építménye csoportjába tartozik. A szerkezeti, kivitelezési, gépészeti optimumra való törekvés mellett a jó tömeg formálásával egyenrangúvá tudja emelni az építészeti koncepciót. Ezáltal megvalósulhat az az igény, hogy az új víztorony a FVM RT. Szimbólumává válhasson. A hagyományos formát feloldja az aszimmetrikus kehely alkalmazása. Kialakítása, anyag felhasználása a formából adódóan igen gazdaságos. A forma két alkotó eleme a tartály és a láb elválnak egymástól, ezáltal a kehely -súlya ellenére- könnyeddé és lebegővé válik. A torony tájba illesztése is harmonikus.

Szerkezeti kialakítás, építéstechnológia, fajlagos mutatók
A víztorony szerkezetileg excentrikusan elhelyezett "patkó" alakú, csúszózsaluzattal megépíthető törzsből és kb. 36 m legnagyobb átmérőjű gömbsüveg-héj alakú víztároló térből áll, melyet a törzsből kinyúló 4 db vb. konzol tart. Az alapozás kb. 18 m átmérőjű monolit vb. lemez. A gömbsüveg-héjban lefelé szűkülő csonkakúp-fal választja el a két medencerekeszt. A víztároló rekeszek fenéklemeze felfelé domborodó gömbsüveg, így alakul ki a csőszerelő tér.

A csúszózsaluzattal megépült patkó alakú toronytörzs +36,82 m szintjén megvastagított emelőszint van. A víztartó gömbsüveg előregyártva, vízzáró minőségben a terepen készül el az egybeépített tartókonzolokkal együtt, és az emelőszint igénybevételével felhúzásra kerül.

A víztározókban a túlfolyószint az előírt 241 m Bf., a változó fenéklemez legmélyebb szintje az előírt 235 m Bf.
A torony aljára az enyhe feltöltésben kialakított támfalak között lehet bejutni. Felül a lift szintjéről ugyancsak falak között lehet a kehely pereméig kimenni. A kilátás a domború födém miatt a perem szélén kialakított körülfutó járdán lehetséges. A lift előteréből ablakokon át be lehet tekinteni a víztérbe.
A vasbeton felhasználás fajlagos mutatója: 1815 m3 ~ 0,605 vb.m3/vízm3
A Pályázó egyéb mutatót nem munkált ki.

Statikai számítás
A Pályázó statikai számítással igazolja a szerkezet igénybevételét és kimutatja, hogy a mérsékelt repedésmentesség 0,2 mm értékét nem lépi túl. A torony állékonyságát a szélerőből származó kiborító nyomaték és az összes függőleges erő viszonyából származtatható külpontosság elhanyagolható értékével igazolja.

Hidraulika, vízgépészet
Kehely alakú medence kialakítás domború fenékkel. A két medenceteret elválasztó fal nem függőleges építésű. A vezetékek elrendezése nincs kellően kidolgozva, csak jelképes megoldást ad. A külső medence tér csőkapcsolatainak kialakítása csak nehézkesen oldható meg. A függőleges csővezetékek a patkó alakú törzs zárt részében helyezkednek el. A medencéken lévő belső csőelhelyezésekre pályázó nem ad rajzot. Az egyes medenceterek megközelítése a víztér felett megoldott, ugyancsak a rekeszek szellőztethetősége is.

Telepelrendezés, közmű, kertészet
A telep elrendezése megfelelő, az útvezetés kielégíti a kiírást és pályázó a telepen belül még néhány gépkocsi parkolását is biztosítja.
A toronytörzs alatt -2,56 szinten helyezi el a wc csoportokat, ez kifogásolható, a sziklában nem kedvező a mélyre helyezett csatorna és a szennyvíztározó. A helyszínrajzon a csővezetékek nincsenek feltüntetve.
Elektromos ellátás kérdéseit csak a műszaki leírás említi, nem látszik kedvezőnek a javasolt oszlop-transzformátor alkalmazása.

 

Az épülgető víztorony képei itt >>

A pályázat tárgya a budafoki 3000 m3-es hasznos térfogatú víztorony építészeti kialakítása, környezetbe illesztése, szerkezetének és építési technológiájának meghatározása a kiírásban részletezett feltételekkel.

A pályázat célja, hogy olyan alkotás szülessen, mely egyrészt az FVM Rt. szimbólumává válik, gondolatilag a Céggel azonosítható, másrészt a gyorsan fejlődő környék maradandó építészeti alkotása legyen.

A budafoki víztorony-pályázat leírása és a eredményének értékelése itt olvasható

A maketteket 2002 tavaszán a Camponában és a MEO-ban állította ki a Fővárosi Vízművek.
 
I. helyezett: 15. számú pályamű

Narthex Építészeti Kft.

Az alkotók:
Perényi Tamás DLA
- építész vezető tervező
Kolossa József

- építész
Kovács István
- tartószerkezeti vezető tervező
Dr. Palócz Miklós
- gépészeti vezető tervező