mail: 
Lánczi András 
viztorony@viztorony.hu 


A budafoki víztorony-pályázat 20. sz. pályaműve (II. helyezett)
20. sz.


 

Építészeti kialakítás
A pályamű a "torony-jellegű" építmények csoportjába tartozik. A határozott építészeti és tartószerkezeti döntés egyben helyes tájalakítási döntést is tartalmaz. Nevezetesen azt az álláspontot, mely szerint a feltűnő helyen lévő tájvédelmi körzetben olyan víztornyot kell elhelyezni, amely a lehető legkevesebb építéssel jár.

A "torony-jellegű" építményeken belül markánsan képviseli a stabilitást sugárzó felfogást. Legjellemzőbb felépítésbeli tulajdonsága: a három lábon állás. A biztos lábakon állást a "terpeszben állás" még fokozza is. Ezzel az alapvetéssel nemcsak a torony statikai modellje válik egyértelművé, de egyben funkcionális elrendezése is. A három láb három gépészeti vezetékeket foglal magába. A Bíráló Bizottság kétségét fejezte ki ezzel kapcsolatban. Nevezetesen azt a kérdést fogalmazta meg, hogy ilyen esetben, amikor a három egyformának látszó oszlopnak szimbolikus erejű jelentése van, szabad-e különböző belső tartalmat adni?

A pályamű egyéb értékei miatt ez csak költői kérdés maradt. Ugyanis azon kevés terv közé tartozott, amelyek egyensúlyban tudták tartani a mérnöki, építészeti, tájalakítási és vízkezelési szempontokat. Meggyőző metszeteiben felsejlik egy harmonikus építmény képe. (A meggyőzéshez nagyban hozzájárult a makett, mely fémműves remekként is megállja a helyét. Sokkal inkább, mint a számítógépes modell.)
Az elkülönített kilátóterasz, kisebb polémia után, pozitív elbírálásban részesült. A B.B. úgy ítélte, hogy a külön lebegő kis "ufó" sajátos módon oldja fel a víztorony és a kilátótorony közt vibráló feszültséget. Tisztázza-e a kérdéses viszonyt. Ugyanakkor könnyedebbé teszi a víztartályt. Erre a könnyítésre még jelen esetben is szükség van, amikor a tartály tömege minimalizált.

Szerkezeti kialakítás, építéstechnológia, fajlagos mutatók
A víztorony szerkezete 3 db, belül függőleges, kívül keskenyedő csúszózsaluzattal megépíthető lábra helyezett vasbeton héjszerkezetű gömbszelet alakú víztároló térből áll. A víztározó tér 2 rekeszű, betartja a kiírás térfogatra vonatkozó előírásait. A 3 láb "átdöfi" a lencse alakú víztározó teret, megfelelő vízzáró átvezetéssel, s ezáltal a lábak alul-felül befogottnak tekinthetők, s ezzel kedvező kihajlási hossz keletkezik. A felső tartályt a terepszinten készítik el, s a kész szerkezetet emelik a tervezett magasságba.


Pályázó az építéstechnológiáról külön tervlapon részletes építéstechnológiai tervet is ad. A kétrekeszes víztározó középső hengeres részének fenéklemeze felfelé domborodó gömbszelet, mely kedvezően csak nyomás igénybevételt kap. A gömbszelet alatti tér lehetőséget ad a csőszerelő tér kialakítására. A két víztározó tér fenék és túlfolyószintje megfelel a kiírás feltételeinek. A középső medencerész sík födémén +38 m magasságban van egy nagyobb kilátószint, mely lifttel érhető el. A felső födém fölé nyúló lábak egyikén egy második kilátószint is van +42 m magasságban.

A pályázó részletes fajlagos mutatókat dolgozott ki:
vasbeton: 1875 m3 ~ 0,625 vb. m3/vízm3
A 2d melléklet szerinti mutatók:
a.) beépítés mértéke 0,27% < 8%
b.) szintterületi mutató 0,026 m2/m2 < 0,12
c.) zöldterületi fedettség 97,8% > 80%
d.) építménymagasság 48,27 m < 50 m

Statikai számítás
A Pályázó részletes, áttekinthető és követhető statikai számítást mellékel. Az esetleges földrengésből származó vízlengések hatását is figyelembe veszi. A sík alaplemez kritikus pontjára a stabilizáló függőleges erőkből és a kiborulást előidézhető szélerőkből számított nyomatékok biztonsági aránya 7,55, szemben a szabványban előírt 2,2 értékkel. Részletesen számolja a kritikus helyeken a felléphető repedéstágasságokat is, és igazolja, hogy azok sehol sem lépik túl az engedélyezett 0,1 - 0,2 mm határértékeket.

Hidraulika, vízgépészet
A Pályázó három rajzlapon részletes csőszerelési tervet is benyújtott. Mindkét medencerekeszben biztosítja a tökéletes vízáramlást és vízcserét, pangó terek nem keletkeznek. Vízszintesen elhelyezett réselt be- és elvezető csöveket alkalmaz, így a víz be- és kivezetés nem pontszerűen történik. A külső medencerészben sugárirányú elválasztó fal biztosítja a teljes vízcserét. A külső kör fenékürítő vezetékének kialakítása nem szerencsés.
A wc csoportokkal kapcsolatban korrekt épületgépészeti függőleges csőtervet is ad. A kezelőtérben a szerelvények mozgatására kézi mozgatású futómacskát alkalmaz.

Telepelrendezés, közmű, kertészet
A telepelrendezés, közmű megoldás megfelelő. Kedvező, hogy a wc csoportot az egyik lábban, a terepszinten helyezi el, így a szennyvízelvezetés nem okoz problémát. Növénykiültetési javaslatot és locsolóhálózati megoldást is ad. Érdekes a torony lábazatánál elhelyezett vízfelület. Kifogásolható, hogy a járművel is járható út nem kerüli meg a tornyot.

A pályázat tárgya a budafoki 3000 m3-es hasznos térfogatú víztorony építészeti kialakítása, környezetbe illesztése, szerkezetének és építési technológiájának meghatározása a kiírásban részletezett feltételekkel.

A pályázat célja, hogy olyan alkotás szülessen, mely egyrészt az FVM Rt. szimbólumává válik, gondolatilag a Céggel azonosítható, másrészt a gyorsan fejlődő környék maradandó építészeti alkotása legyen.

A budafoki víztorony-pályázat leírása és a eredményének értékelése itt olvasható

A maketteket 2002 tavaszán a Camponában és a MEO-ban állította ki a Fővárosi Vízművek.
 
II. helyezett: 20. számú pályamű

Mélyépterv C.E. Kft.

Az alkotók:
Thoma József
- tartószerkezeti vezető tervező
Zagyvai András
- építész vezető tervező
Mérei László
- tartószerkezeti tervező
Szathmáry István
- építés technológia tervező
Felföldy Gábor
- tartószerkezeti tervező
Tarbay József
- gépészeti tervező
Hadas Pál
- elektromos tervező